T
© 2018

Wie zijn we en wat doen we?

 

We zijn een klein groepje snelle denkers met elan voor ons actuele dossier, daarnaast houden we een oogje op afgeronde dossiers om in de gaten te houden of de handhaving wel naar behoren verloopt en democratisch gekozen beleid uitgevoerd wordt.

 

We zijn zeer verschillende leden, de een fel in debat de ander staat op de barricade, ‘wetuitpluizers’ welke stilletjes een kuil graven waar we minutie uithalen, oftewel we zijn van alle markten thuis. We hebben een mening met onderbouwing.

 

 

Welkom bij de Niet-Wetenschappelijke Denktank

NW DENKTANK

 

STREEFT NAAR EEN HUMAAN

BELEID BIJ MAATSCHAPPELIJKE KNELPUNTEN

We zijn ‘straatvechters’ maar onze straten liggen in de in de Tweede en Eerste Kamer, bij Provinciale Staten, Gemeenteraden en andere Overheidsorganen.